Home » Reading

Reading (via foto)

Via jou foto ga ik contact maken met je ziel. Ga ik communiceren, zoals ik met jou face to face zou praten.