ABC - ENERGETICS


Atman Buddhi Concentration

Atman Buddhi Concentration (ABC) zijn paarskleurige kristalglazen lichtinstrumenten met een hoge energetische trilling. Ze zijn een uitstekend hulpmiddel bij het vinden van meer balans, begrip en acceptatie, alsook als bescherming tegen negatieve invloeden van buitenaf.

De naam ‘Atman’ is afkomstig uit het Sanskriet en betekent zoveel als ‘het Licht, de Oorsprong, het Ware Zelf’. ‘Buddhi’ is de kracht die het begrip en het bewustzijn van de mens hier aansluiting bij laat vinden, waardoor deze ontwaakt.

De hoge energetische trilling helpt mensen hun bewustzijn op te tillen naar een niveau van meer begrip en acceptatie.

ABC lichtinstrumenten zijn een geweldig hulpmiddel voor mensen die open staan voor een hogere visie, een ruimer bewustzijn en geïnteresseerd zijn in spirituele groei.

Ze helpen om de chakra’s te zuiveren en in balans te brengen, wijsheid stap voor stap te integreren in het dagelijkse zijn en beschermen tegen negatieve invloeden van buitenaf.

ABC Bollen
De ABC bollen worden veel gebruikt als meditatie- en/of healing instrument.

Door contact te maken met de universele energie, die in de bollen aanwezig is, worden persoonlijke processen die wijzen op blokkades opgeruimd. Door frequent gebruik te maken van deze bollen wordt het steeds gemakkelijker om contact te maken met de universele energie die alles laat zijn en in alle zijn aanwezig is.

Door steeds bewuster mee te werken aan de zuivering van blokkades, komt de universele kracht in het eigen zijn, steeds meer bovendrijven. Stralen vanuit innerlijk weten en vertrouwen neemt toe, begrip neemt toe, evenwicht neemt toe, berusting neemt toe, allemaal toenemende kwaliteiten die een nieuwe spirituele generatie aankondigen.

ABC Piramides
De ABC piramides zijn bruikbaar als meditatie- en healinginstrument en tevens als zuiveringsinstrument voor ruimten bv. in huis, in een praktijk, op het werk…

Ze zijn onvoorwaardelijk één puntig gericht op de universele waarheid die alle waarheden laat zijn en die leeft in het hart van de schepping. Door bewust verbinding te maken en open te staan voor de zuiverende werking van de piramides komt u steeds meer thuis in het ware doel, de kern van alle ZIJN.

De piramides leren ons dat er verandering mogelijk is in zienswijze en dat groeiende vrede realiseren eveneens mogelijk is.

De piramides ondersteunen en helpen doelbewust mee bij het uitzuiveren van processen die men bij zichzelf wenst aan te gaan.

Vaak is de mens gericht op het buiten zichzelf zoeken van voorwaarden om gelukkig te zijn, terwijl de onvoorwaardelijke liefde en vrede in zijn eigen hart leeft.

ABC Hangers
De hanger helpt om bij het eigen zijn te blijven, zodat de gerichtheid op een universeel geheel gemakkelijker stand houdt.

De hanger verhoogt de mogelijkheid om vanuit alertheid een onderscheid te kunnen maken tussen persoonlijk gerichte en onpersoonlijk gerichte trillingen. De hanger helpt om evenwicht te bewaren in een maatschappij die vaak verre van evenwichtig is, en de kracht heeft om zeer destabiliserend in te werken op de gevoelige mens.

Door de gevoeligheid bij het universele zijn te leggen, blijft men in zijn kracht.

ABC Krachtstenen
De krachtstenen zijn ontworpen om vrijgekomen of opgenomen energieën snel uit het eigen energetische systeem te verwijderen. De krachtstenen werken zo als een katalysator bij het proces van uitwisseling van energie met de omgeving.

Door het gebruik van de krachtsteen kan men versneld de eigen trilling weer op een hoger niveau brengen dat meer aansluit bij het universele weten, en bij innerlijke vrede.*Bol 4 cm                                           € 33,

*Bol 6 cm                                           € 49,

*Bol 8 cm                                           € 77,

*Bol 10 cm                                         € 99,

*Bol 12 cm                                         € 149,

*Bol 15 cm                                         € 250,

*Piramide 10 cm                              € 149,

*Piramide 14 cm                              € 250,

*Krachtsteen                                    € 25,-

*Hangerklein                                    € 25,-   

*Hanger groot                                  € 25,-   

*Hanger hart                                    € 29,-

*Korfje (voor 4 cm bol)                  € 39,

*Statief voor piramide                   € 74,50              

                                                               €82.50

39.00 €

Bol met inkapsel

Piramide 149€ - 250€

onderstel 82.50€

Piramide 149€ - 250€

onderstel LOTUS 74.50€